Skip Navigation Links

Privacy Statement

Inleiding

De website www.kompas-travel.nl wordt geëxploiteerd door Kompas (hierna: Kompas). Door middel van deze Privacy Statement wil Kompas u informeren over de doeleinden waarvoor Kompas uw persoonsgegevens verwerkt, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Kompas respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.kompas-travel.nl (hierna: "Site"). Kompas spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Kompas, legt Kompas gegevens vast. Kompas gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om abonnees en klanten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden en die van de partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties. Via onze Site worden tevens diensten en producten van derden aangeboden. Indien u daarvoor een aanvraag doet, kan de betreffende dienstverlener u verzoeken ter zake persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door de betreffende aanbieder en wij kunnen daarvoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij de door u opgegeven informatie gebruiken om commerciële boodschappen specifiek op u te richten. Indien u uw e-mailadres aan ons heeft verstrekt, kunnen wij u informeren over aanbiedingen ter zake van onze eigen producten en diensten, tenzij u daartegen bezwaar maakt via privacy@kompas-travel.nl. Kompas zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Wij kunnen voor de technische afhandeling echter gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens ons persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Statement.

Gebruik van Cookies

Voor Kompas is het interessant te weten welke sites het meest bezocht worden en welke door haar aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal Kompas bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Kompas haar Site en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden om het gebruik van de Site voor u nog aangenamer te maken. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Site wel negatief beïnvloedt kunnen worden.

Kompas en andere websites

Onze Site bevat links naar de websites van onze zusterbedrijven, partners en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Wijzigingen persoonsgegevens

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op privacy@kompas-travel.nl

Wijzigingen Privacy Statement

De Privacy Statement kan te allen tijde door Kompas aangepast worden. Kompas adviseert daarom de Privacy Statement regelmatig te bekijken. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's Hertogenbosch.


Skip Navigation Links